Vinaora Nivo Slider 3.x
חוות דעת כלכליות

חוות דעת כלכליות

הכנת חוות דעת כלכליות לבתי משפט הוא שירות המיועד בעיקר לעורכי דין משני הצדדים או ישירות לבית המשפט הדן בתיק.

 

המשך...

רגולציה פיננסית ואיסור הלבנת הון

רגולציה פיננסית | איסור הלבנת הון

משרדנו מציע כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה בנושאי ציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור, שוחד, ושחיתות.

 

המשך...

ליווי מול הבנקים

ליווי מול הבנקים

המשרד מספק ייעוץ וכתיבת חוות דעת מומחה בנושאים מגוונים ומורכבים הקשורים לפעילותם של התאגידים הבנקאיים והפיננסיים.

 

המשך...

איפיון מערכות מידע פיננסיות

אפיון מערכות מידע פיננסיות

אפיון דרישות הרגולציה לצורך עיצוב ופיתוח מערכות מידע בתחום הפיננסי הכולל ניהול דרישות - Requirements Management.

 

המשך...

מטבעות וירטואליים

מטבעות וירטואליים

 שירותי ליווי לעסקים פיננסיים בהגדרה והתוויה של הקמת עסק למסחר במטבעות דיגיטאלים 

המשך...

בקרות וסקרי סיכונים

בקרות וסקרי סיכונים

משרדנו מציע מערך מלווה לארגונים המתבסס על הבקיאות ברגולציה והבנה של תהליכי העבודה בגופים הפיננסיים.

 

המשך...

אודות דף הבית

DGL – משרד המתמחה במתן שרותי יעוץ וליווי בנושאי רגולציה פיננסית, ניהול סיכונים, איסור הלבנת הון לשוק הישראלי והבינלאומי. צוות המשרד בעל ניסיון מעשי רב בהטמעה של רגולציה פיננסית בגופים  פיננסיים, בנייה של תהליכי ציות, הטמעה של מדיניות, נהלים, דרישות הדיווח לרשויות איסור הלבנת הון.

>> המשך קריאה

כדאי לדעת...

 • זמן רב מוכר השימוש במזומן כאחד הגורמים העיקריים לצמיחתה של כלכלה השחורה- זו שאינה מדווחת- בארץ ובעולם. הערכה כי כ-20% מהפעילות הכלכלית בישראל אינה מדווחת.
  המציאות זו הביאה לחקיקה של חוק שמטרתו לצמצם את השימוש במזומן בישראל

  המשך...
 • ​ביום 23.1.19 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019 (להלן: "הצו").

  הצו נועד להסדיר את החובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור שיחולו על מפעילי מערכת לתיווך אשראי (להלן: "המפעיל" או "מפעיל מערכת לתיווך אשראי") שהוגדרה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, כמערכת מקוונת הפועלת באמצעות רשת האינטרנט או באמצעים טכנולוגיים אחרים המשמשת לתיווך בין מלווים ללווים שהם יחידים (Peer to Peer), לשם ביצוע ותפעולן של עסקאות למתן אשראי.

  הצו מחייב מפעיל בחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור, לרבות זיהוי ואימות של מקבלי שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולות רגילות ובלתי רגילות, ביצוע בקרה שוטפת על פעילות מקבלי השירות; בדיקה מול הרשימות כהגדרתן בצו, תיעוד ושמירת מסמכים.

  בנוסף, הצו קובע מספר הקלות למפעיל מערכת לתיווך אשראי, ובכלל כך הקלות כאשר הפעולות מבוצעות במערכת סגורה או סגורה למחצה, ולמפעיל מערכת חברתית לתיווך אשראי בהלוואות בסכום מזערי (סכום שאינו עולה על 2,500 ש"ח בפעולה בודדת).

  הצו ייכנס לתוקף חצי שנה מיום פרסומו, למעט הדרישה לחתימת מקור בהצהרה לפי סעיף 5 לצו וסעיף 7 לצו אשר ייכנסו לתוקף שנה לאחר פרסום הוראות הממונה לפי סעיפים 5(ו) ו-7(ג) לצו.

 • ביום 11 ביולי 2018 פורסמה ברשומות הצעת חוק (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018 (להלן: "הצעת החוק"), אשר מטרתה ליצור הסדר אחיד ועדכני בכל הנוגע לחילוט של רכוש שהתקבל כשכר עבירה, שהושג כתוצאה מביצוע עבירה, וכן גלגולו של רכוש כאמור (להלן : "תקבולי עבירה")

  הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018

 • הלבנת הון היא פעולה פיננסית הנעשית תוך הסתרת זהות המקור והיעד של הכסף המועבר. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור", שהוא כסף שמקורו בהשתמטות ממס או בפעילות פלילית (כגון סחר בסמים) לכסף שאינו מעורר חשד. הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית בפני עצמה.

  המשך...
 • בספטמבר 2015 אושר תיקון לחוק לאיסור הלבנת הון, אשר נקרא תיקון 13 ונכנס לתוקף. תיקון זה הגדיר צו איסור הלבנת הון שפירט אודות חובת זיהוי (ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שקבע כי מעתה על נותני שרות עסקי (כולל רואי חשבון ועורכי דין), לבצע הליך KYC, או הכרת לקוח, ולבחון את הסיכון שמא הפעולה שהלקוח מבקש מהם לבצע קשורה בהלבנת הון.

  המשך...
 • "מימון טרור" מתייחס לביצוע פעולה ברכוש במטרה לסייע, לקדם, לתגמל או לממן עבירת טרור חמורה או במטרה לסייע, לקדם או לממן פעילות של ארגון טרור.
  ביצוע פעולה ברכוש שיש בה כדי לסייע, לקדם, לתגמל או לממן עבירת טרור או ארגון טרור חמורה גם אם היעד אינו מי שביצע בפועל או התכוון לבצע את העבירה; פעולה ברכוש של ארגון טרור או רכוש הקשור לעבירת טרור חמורה; העברת רכוש לארגון טרור.

  המשך...
 • ביום 18.7.2016 אושרה בכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים תשע"ו-2016. מטרת החוק היא למנות רגולטור פיננסי אשר יסדיר את ענף נותני שירותי המטבע, ואת ענף האשראי החוץ מוסדי, תחומים אשר כיום אינם מוסדרים כלל או מוסדרים באופן שלא מספק מענה מלא. בחוק ניתנו סמכויות לרגולטור החדש אשר נדרשות לפקח על גופים אלו באופן שיביא מחד לפיתוחם וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים, ומאידך ימנע מגורמי פשיעה וגורמים עבריינים מלעשות בהם שימוש למטרות בלתי חוקיות.

  המשך...
 • ביום 7.12.17 פורסם ברשומות חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח – 2017. במסגרת תיקון זה בוצעו מספר שינויים כמפורט להלן: במסגרת תיקון זה נקבע מדרג ענישה בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, תוקן גם סעיף 4 לחוק, שיחול על כל סוגי הרכוש מסכום של 150,000 ש"ח ומעלה, הורחבו סמכויות הממונה על נותני שירות עסקי, הורחבה הגדרת המונח "כספים", ועוד.

 • ביום 7.12.17 פורסם ברשומות חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח – 2017. במסגרת תיקון זה בוצעו מספר שינויים כמפורט להלן: במסגרת תיקון זה נקבע מדרג ענישה בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, תוקן גם סעיף 4 לחוק, שיחול על כל סוגי הרכוש מסכום של 150,000 ש"ח ומעלה, הורחבו סמכויות הממונה על נותני שירות עסקי, הורחבה הגדרת המונח "כספים", ועוד.

 • וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 31.1.2018 את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017 אשר מטיל משטר איסור הלבנת הון  ומימון טרור על נותני שירותי אשראי.

  המשך...
השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף
הודעה
אנא הזן תוכן הודעה
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
(*)
Invalid Input
* שדה מילוי חובה