banner eng INTERNAL

חוק לצימצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018

זמן רב מוכר השימוש במזומן כאחד הגורמים העיקריים לצמיחתה של כלכלה השחורה- זו שאינה מדווחת- בארץ ובעולם. הערכה כי כ-20% מהפעילות הכלכלית בישראל אינה מדווחת.
המציאות זו הביאה לחקיקה של חוק שמטרתו לצמצם את השימוש במזומן בישראל

בינואר 2019 נכנס לתוקף חוק לצימצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018, אשר מטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמת מס, הלבנת הון ומימון טרור.

החוק כולל בין היתר הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול.
בהתאם,
לא ייתן ולא יתקבל תשלום במזומן במסגרת העסק מעל 11 א' ₪
לא יתקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 55000 ₪
לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על 11000 ₪ למעט הלוואה הניתנת ע"י גוף פיננסי בפיקוח.
לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50000 ₪.

על מי שיפר את החוק יוטל קנס שגובהו ייקבע בהתאם לסכום ההפרה.

השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף
הודעה
אנא הזן תוכן הודעה
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
(*)
Invalid Input
* שדה מילוי חובה